Giá cà phê hôm nay (25/01/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,420 Trừ lùi: +25
Giá cà phêĐắk Lăk 31,100 -200
Lâm Đồng 30,800 0
Gia Lai 31,000 -100
Đắk Nông 31,300 -300
Hồ tiêu 161,000 +2000
Tỷ giá USD/VND 22,360 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
01/16 1352 +25 +1.88 % 0 1352 1352 0
03/16 1395 +25 +1.82 % 8782 1414 1378 1378
05/16 1425 +24 +1.71 % 3961 1442 1410 1410
07/16 1454 +24 +1.68 % 1234 1469 1442 1445
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/16 116 +1.6 +1.4 % 22708 117.5 114.7 115
05/16 118.25 +1.65 +1.42 % 9043 119.65 116.95 116.95
07/16 120.15 +1.5 +1.26 % 5812 121.4 118.9 119.1
09/16 122 +1.4 +1.16 % 2436 123.35 120.85 121.45
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời