Giá cà phê hôm nay (23/05/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,645 Trừ lùi: -15
Đắk Lăk 36,200 +300
Lâm Đồng 35,700 +200
Gia Lai 36,000 +200
Đắk Nông 36,300 +200
Hồ tiêu 174,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,275 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
07/16 1660 +22 +1.33 % 0 1662 1639 1639 53633
09/16 1676 +22 +1.31 % 0 1678 1654 1656 32173
11/16 1690 +20 +1.18 % 0 1692 1672 1672 12779
01/17 1703 +20 +1.17% 0 1703 1687 1687 7472
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
07/16 124.7 +0.75 +0.6 % 16023 125.95 124.25 124.75 85991
09/16 126.65 +0.75 +0.59 % 6360 127.8 126.2 126.5 44446
12/16 129.4 +0.7 +0.54% 1704 130.5 129 129.3 27351
03/17 132.1 +0.7 +0.53 % 780 133.25 131.8 132 12441
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời