Giá cà phê hôm nay (22/02/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,447 Trừ lùi: +30
Giá cà phêĐắk Lăk 31,000 +200
Lâm Đồng 30,400 +200
Gia Lai 31,000 +300
Đắk Nông 31,100 +200
Hồ tiêu 156,000 -1000
Tỷ giá USD/VND 22,330 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/16 1384 -18 -1.28 % 6107 1398 1376 1395
05/16 1417 -11 -0.77 % 10736 1427 1409 1427
07/16 1442 -12 -0.83 % 3478 1454 1435 1454
09/16 1463 -9 -0.61 % 2004 1472 1458 1465
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/16 115.75 +1.6 +1.4 % 658 116.65 114 114.25
05/16 116.55 +0.45 +0.39 % 17365 117.6 115.1 115.95
07/16 118.4 +0.4 +0.34 % 7316 119.3 116.95 117.8
09/16 120.15 +0.35 +0.29 % 4117 121.05 118.7 120.1
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời