Giá cà phê hôm nay (21/12/2015)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,573 Trừ lùi: +60
Giá cà phêĐắk Lắk 33,400 0
Lâm Đồng 33,000 +100
Gia Lai 33,300 0
Đắk Nông 33,500 0
Hồ tiêu 173,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,571 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
01/16 1487 +5 +0.34 % 4799 1498 1484 1488
03/16 1513 +5 +0.33 % 7896 1527 1509 1512
05/16 1539 +3 +0.2 % 1280 1552 1536 1539
07/16 1563 +1 +0.06 % 426 1574 1558 1566
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
12/15 118.45 +0.65 +0.55 % 1 118.45 118.45 0
03/16 119 +0.7 +0.59 % 11633 120.4 118.3 118.8
05/16 121.3 +0.75 +0.62 % 3034 122.55 120.6 121.15
07/16 123.4 +0.75 +0.61 % 1189 124.7 122.8 123.25
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời