Giá cà phê hôm nay (20/07/2015)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,735 Trừ lùi: +60
Giá cà phêĐắk Lăk 36,000 0
Lâm Đồng 35,500 0
Gia Lai 35,800 -400
Đắk Nông 36,100 -100
Hồ tiêu 200,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,780 +5
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/15 1675 0 0 % 0 1701 1667 1701 61543
11/15 1689 0 0 % 0 1712 1681 1711 23505
01/16 1705 0 0 % 0 1721 1698 1720 15225
03/16 1725 0 0 % 0 1741 1719 1741 7143
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/15 128.5 0 0 % 0 129.55 127.35 128.4 97650
12/15 131.9 0 0 % 0 133 130.95 132 44981
03/16 135.55 0 0 % 0 136.35 134.65 135.65 15066
05/16 137.75 0 0 % 0 138.55 136.9 138 10082
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Bài viết liên quan:

Trả lời