Giá cà phê hôm nay (20/06/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,615 Trừ lùi: -30
Đắk Lăk 36,600 -100
Lâm Đồng 36,200 -100
Gia Lai 36,500 0
Đắk Nông 36,800 -200
Hồ tiêu 172,000 +2000
Tỷ giá USD/VND 22,260 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
07/16 1645 +32 +1.98 % 8431 1666 1619 1623
09/16 1674 +26 +1.58 % 13926 1699 1653 1664
11/16 1691 +26 +1.56 % 2570 1714 1672 1677
01/17 1703 +24 +1.43 % 315 1727 1685 1690
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
07/16 140.75 +1.25 +0.9 % 17165 142.15 138.6 139.65
09/16 142.85 +1.4 +0.99 % 34849 144.25 140.65 142
12/16 1445.35 +1.3 +0.9 % 5394 146.8 143.3 144.65
03/17 147.7 +1.25 +0.85 % 2375 149.05 145.7 146.75
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời