Giá cà phê hôm nay (20/03/2017)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 2,079 Trừ lùi: -105
Đắk Lắk 47,000 +200
Lâm Đồng 46,300 +100
Gia Lai 47,200 +100
Đắk Nông 47,000 +200
Hồ tiêu 108,000 +2000
Tỷ giá USD/VND 22,750 +5
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
05/16 2184 +1 +0.05 % 7607 2190 2169 2190
07/16 2203 +1 +0.05 % 1974 2207 2187 2204
09/16 2212 0 0 % 611 2216 2198 2215
11/17 2214 -2 -0.09 % 54 2219 2202 2219
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
05/16 142.05 +0.6 +0.42 % 10069 142.4 140.4 142.25
07/16 144.35 +0.6 +0.42 % 2959 144.6 142.7 144.5
09/16 146.65 +0.65 +0.45 % 1369 146.85 145 146.8
12/17 149.9 +0.6 +0.4 % 1101 150.15 148.25 150.1
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời