Giá cà phê hôm nay (19/10/2015)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,673 Trừ lùi: +60
Giá cà phêĐắk Lắk 35,700 +200
Lâm Đồng 35,000 +300
Gia Lai 35,500 +200
Đắk Nông 35,800 +300
Hồ tiêu 181,000 +1000
Tỷ giá USD/VND 22,290 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
11/15 1613 -54 -3.24 % 12827 1669 1603 1657
01/16 1619 -42 -2.53 % 14603 1661 1607 1649
03/16 1633 -43 -2.57 % 6539 1673 1621 1663
05/16 1652 -43 -2.54 % 3893 1692 1644 1685
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
12/15 125.85 -7.85 -5.87 % 28641 132.4 125.05 132.25
03/16 129.2 -7.9 -5.76 % 10701 136 128.45 136
05/16 131.15 -7.85 -5.65 % 2432 138.1 130.5 138.1
07/16 133 -7.75 -5.51 % 588 138 132.9 138
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời