Giá cà phê hôm nay (18/07/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,744 Trừ lùi: -70
Đắk Lắk 38,400 +300
Lâm Đồng 37,900 +200
Gia Lai 38,300 0
Đắk Nông 38,300 +100
Hồ tiêu 168,000 +1000
Tỷ giá USD/VND 22,260 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/16 1819 -23 -1.26 % 0 1866 1811 1850 56699
11/16 1841 -19 -1.03 % 0 1886 1834 1870 26563
01/16 1857 -15 -0.81 % 0 1900 1850 1875 10451
03/17 1867 -14 -0.75 % 0 1907 1867 1889 3378
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/16 147.55 -4.6 -3.12 % 25869 154.8 147 152.5 96985
12/16 150.5 -4.6 -3.06 % 9233 157.65 149.9 155 47863
03/16 153.15 -4.6 -3 % 2946 160.25 152.55 158.25 17218
05/17 154.55 -4.7 -3.04 % 618 161.5 154.05 159.4 9485
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời