Giá cà phê hôm nay (16/05/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,670 Trừ lùi: 0
Đắk Lăk 36,400 0
Lâm Đồng 36,000 -100
Gia Lai 36,300 +100
Đắk Nông 36,600 +100
Hồ tiêu 170,000 +9000
Tỷ giá USD/VND 22,270 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
05/16 1651 +2 +0.12 % 0 1651 1651 1651 211
07/16 1680 +2 +0.12 % 0 1682 1662 1680 53580
09/16 1691 +1 +0.06 % 0 1692 1675 1689 31417
11/16 1704 +2 +0.12% 0 1704 1686 1700 12318
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
05/16 128.8 +0.6 +0.47 % 7 127.85 127.8 127.85 19
07/16 130.1 +0.05 +0.04 % 18841 130.45 128.05 129.05 88612
09/16 131.95 +0.05 +0.04% 6267 132.2 129.95 130.65 44172
12/16 134.55 +0.2 +0.15 % 4915 134.85 132.55 133.05 26088
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời