Giá cà phê hôm nay (15/08/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,738 Trừ lùi: -65
Đắk Lắk 38,600 +200
Lâm Đồng 38,000 +200
Gia Lai 38,300 +100
Đắk Nông 38,700 +200
Hồ tiêu 161,000 -3000
Tỷ giá USD/VND 22,260 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/16 1803 -5 -0.28 % 3355 1812 1800 1809
11/16 1835 -6 -0.33 % 2919 1844 1833 1841
01/16 1854 -6 -0.32 % 941 1863 1853 1859
03/17 1865 -6 -0.32 % 25 1873 1863 1870
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/16 136.85 -0.85 -0.62 % 17108 138.4 136.5 138.05
12/16 140.35 -0.8 -0.57 % 15102 141.8 140 141.5
03/16 143.55 -0.85 -0.59 % 3849 145 143.3 144.45
05/17 145.45 -0.85 -0.58 % 741 146.75 145.25 146.75
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời