Giá cà phê hôm nay (15/02/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,471 Trừ lùi: +30
Giá cà phêĐắk Lăk 31,300 +100
Lâm Đồng 30,700 +100
Gia Lai 31,200 +200
Đắk Nông 31,400 +200
Hồ tiêu 157,000 +2000
Tỷ giá USD/VND 22,330 +40
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/16 1419 +37 +2.68 % 12940 1420 1385 1387
05/16 1441 +33 +2.34 % 13030 1442 1411 1413
07/16 1468 +31 +2.16 % 2246 1469 1437 1437
09/16 1492 +30 +2.05 % 1080 1493 1465 1465
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/16 115.55 +2.55 +2.26 % 23748 117.25 113.75 113.75
05/16 117.5 +2.5 +2.17 % 32829 118.85 115.8 115.85
07/16 119.35 +2.4 +2.05 % 7733 120.65 117.65 117.95
09/16 121.05 +2.25 +1.89 % 4312 122.2 119.55 119.55
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời