Giá cà phê hôm nay (14/12/2015)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,559 Trừ lùi: +60
Giá cà phêĐắk Lắk 33,700 +200
Lâm Đồng 33,200 0
Gia Lai 33,600 +100
Đắk Nông 33,800 +300
Hồ tiêu 173,000 -2000
Tỷ giá USD/VND 22,460 +20
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
01/16 1499 -23 -1.51 % 6938 1523 1491 1523
03/16 1528 -22 -1.42 % 8666 1551 1520 1550
05/16 1556 -23 -1.46 % 1751 1580 1548 1580
07/16 1582 -21 -1.31 % 649 1602 1575 1602
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
12/15 118.1 -4.55 -3.71 % 12 118.1 118.1 0
03/16 121.2 -5.15 -4.08 % 21550 126.4 120.85 126.35
05/16 123.3 -5.1 -3.97 % 3236 128.4 123 128.4
07/16 125.3 -5.05 -3.87 % 1650 130.3 125.05 130.15
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời