Giá cà phê hôm nay (14/03/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,417 Trừ lùi: -40
Giá cà phêĐắk Lăk 31,400 +100
Lâm Đồng 31,100 +300
Gia Lai 31,500 +200
Đắk Nông 31,400 -100
Hồ tiêu 145,000 +2000
Tỷ giá USD/VND 22,260 +5
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/16 1402 +25 +1.82 % 0 1402 1402 0
05/16 1427 +25 +1.78 % 9652 1432 1405 1406
07/16 1454 +24 +1.68 % 4581 1460 1434 1437
09/16 1479 +24 +1.65 % 1362 1483 1459 1464
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/16 124.4 +3.8 +3.15 % 11 124.4 123 123
05/16 125.8 +3.65 +2.99 % 26150 126.25 122.35 122.5
07/16 127.55 +3.5 +2.82 % 8344 128 124.05 124.05
09/16 129.2 +3.4 +2.7 % 3376 129.65 126 126.3
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Nguồn: Giá cà phê

Trả lời