Giá cà phê hôm nay (13/06/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,613 Trừ lùi: -30
Đắk Lăk 36,700 +100
Lâm Đồng 36,300 +100
Gia Lai 36,500 +100
Đắk Nông 37,000 +100
Hồ tiêu 172,000 +3000
Tỷ giá USD/VND 22,290 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
07/16 1643 -42 -2.49 % 10990 1674 1624 1673
09/16 1674 -40 -2.33 % 12078 1702 1654 1702
11/16 1691 -39 -2.25 % 2370 1718 1673 1718
01/17 1704 -38 -2.18 % 575 1722 1697 1722
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
07/16 136.95 +3 +2.24 % 39103 137.95 132 134
09/16 138.85 +3 +2.21 % 32068 139.85 133.9 135.75
12/16 141.25 +2.85 +2.06 % 11376 142.25 136.5 137.65
03/17 143.6 +2.7 +1.92 % 3465 144.6 139.05 141
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời