Giá cà phê hôm nay (13/04/2015)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1833 Trừ lùi: +20
Giá cà phêĐắk Lăk 39,200 +200
Lâm Đồng 38,400 0
Gia Lai 39,200 +200
Đắk Nông 39,300 +300
Hồ tiêu 176,000 0
Tỷ giá USD/VND 21,570 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
05/15 1813 0 0 % 0 1817 1792 1795 46415
07/15 1837 0 0 % 0 1841 1814 1818 38049
09/15 1860 0 0 % 0 1860 1838 1844 30772
11/15 1875 0 0 % 0 1877 1852 1859 8810
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
05/15 135.1 0 0 % 0 138.45 133.8 137.4 58946
07/15 137.85 0 0 % 0 140.9 136.55 139.8 63101
09/15 140.75 0 0 % 0 143.65 139.65 142.9 34351
12/15 144.65 0 0 % 0 147.45 143.5 146.75 24769
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Bài viết liên quan:

Trả lời