Giá cà phê hôm nay (12/10/2015)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,683 Trừ lùi: +60
Giá cà phêĐắk Lắk 36,400 0
Lâm Đồng 35,600 0
Gia Lai 36,300 0
Đắk Nông 36,400 0
Hồ tiêu 182,000 -3000
Tỷ giá USD/VND 22,230 +30
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
11/15 1623 +41 +2.59 % 11185 1625 1584 1584
01/16 1634 +38 +2.38 % 6792 1637 1600 1600
03/16 1646 +35 +2.17 % 2108 1648 1617 1617
05/16 1665 +34 +2.08 % 487 1666 1636 1636
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
12/15 131.6 +3.15 +2.45 % 24352 134.25 128.95 129
03/16 134.9 +3.2 +2.43 % 7759 137.4 132.1 132.1
05/16 136.95 +3.25 +2.43 % 1188 139.15 133.95 133.95
07/16 138.65 +3.2 +2.36 % 822 141 136 136
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời