Giá cà phê hôm nay (11/07/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,737 Trừ lùi: -60
Đắk Lăk 38,200 0
Lâm Đồng 37,600 -100
Gia Lai 38,200 -100
Đắk Nông 38,100 -100
Hồ tiêu 171,000 -1000
Tỷ giá USD/VND 22,260 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
07/16 1797 +35 +1.95 % 0 1799 1768 1768 61853
09/16 1810 +34 +1.88 % 0 1811 1781 1781 22909
11/16 1819 +33 +1.81 % 0 1819 1793 1795 9030
01/17 1828 +31 +1.7 % 0 1828 1809 1810 3169
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
07/16 144.1 +2.3 +1.6 % 13567 144.35 141.6 142.25 96777
09/16 147.05 +2.25 +1.53 % 3684 147.25 144.6 144.9 42591
12/16 149.8 +2.3 +1.54 % 1389 149.95 147.4 147.7 15810
03/17 151.45 +2.3 +1.52 % 515 151.6 149.6 149.6 8961
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời