Giá cà phê hôm nay (11/04/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,533 Trừ lùi: -10
Đắk Lăk 33,600 0
Lâm Đồng 33,300 0
Gia Lai 33,500 0
Đắk Nông 33,700 +100
Hồ tiêu 151,000 +1000
Tỷ giá USD/VND 22,250 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
05/16 1513 +17 +1.12 % 0 1518 1484 1491 52701
07/16 1543 +15 +0.97 % 0 1547 1516 1520 33421
09/16 1559 +11 +0.71 % 0 1563 1536 1548 19311
11/16 1575 +10 +0.63 % 0 1576 1563 1569 8569
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
05/16 120.45 +0.65 +0.54 % 32642 121.3 119.05 119.8 55222
07/16 122.55 +0.6 +0.49 % 27841 123.35 121.1 122.05 62343
09/16 124.3 +0.55 +0.44 % 7584 125.15 122.95 123.85 34089
12/16 126.5 +0.6 +0.47 % 4013 127.35 125.15 126 27615
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời