Giá cà phê hôm nay (09/05/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,639 Trừ lùi: -10
Đắk Lăk 35,800 0
Lâm Đồng 35,500 +200
Gia Lai 35,600 +100
Đắk Nông 35,900 0
Hồ tiêu 160,000 +3000
Tỷ giá USD/VND 22,255 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
05/16 1619 +35 +2.16 % 0 1623 1602 1610 620
07/16 1649 +32 +1.94 % 0 1656 1626 1627 54013
09/16 1658 +32 +1.93 % 0 1668 1635 1637 30450
11/16 1668 +30 +1.8 % 0 1675 1644 1644 10921
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
05/16 123.45 +2.55 +2.07 % 247 124 122.55 124 1056
07/16 124.5 +3 +2.41 % 23028 124.8 121.8 122 97470
09/16 126.25 +3 +2.38% 9110 126.5 123.6 123.6 42760
12/16 128.65 +2.9 +2.25 % 4665 128.85 126 126.4 26611
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời