Giá cà phê hôm nay (08/08/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,772 Trừ lùi: -50
Đắk Lắk 38,500 +100
Lâm Đồng 38,000 +100
Gia Lai 38,500 +100
Đắk Nông 38,400 +100
Hồ tiêu 156,000 -3000
Tỷ giá USD/VND 22,260 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/16 1823 +6 +0.33 % 5628 1839 1817 1831
11/16 1853 +7 +0.38 % 4983 1867 1846 1856
01/16 1871 +6 +0.32 % 1612 1884 1866 1877
03/17 1882 +6 +0.32 % 151 1894 1878 1891
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/16 142.5 +0.4 +0.28 % 25230 143.9 141.25 142.9
12/16 146.15 +0.45 +0.31 % 15865 147.4 144.9 146.7
03/16 149.3 +0.5 +0.34 % 3853 150.45 148 149.5
05/17 151.05 +0.45 +0.3 % 834 152.15 149.9 151.2
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời