Giá cà phê hôm nay (07/09/2015)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,659 Trừ lùi: +60
Giá cà phêĐắk Lắk 35,800 0
Lâm Đồng 35,200 0
Gia Lai 35,600 0
Đắk Nông 35,800 +100
Hồ tiêu 200,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,445 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/15 1589 +4 +0.25 % 26 1591 1582 1591
11/15 1599 +9 +0.57 % 4189 1607 1586 1595
01/16 1612 +6 +0.37 % 2806 1620 1602 1610
03/16 1631 +5 +0.31 % 1675 1639 1622 1631
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/15 115.85 -0.35 -0.3 % 4 116.5 115.7 116.5
12/15 119.15 -0.4 -0.33 % 8940 121.45 118.5 119.5
03/16 122.6 -0.45 -0.37 % 1550 124.8 122.1 123.25
05/16 124.9 -0.4 -0.32 % 744 126.3 124.75 125.5
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Bài viết liên quan:

Trả lời