Giá cà phê hôm nay (06/06/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,631 Trừ lùi: -10
Đắk Lăk 36,400 +100
Lâm Đồng 36,000 0
Gia Lai 36,200 +100
Đắk Nông 36,500 0
Hồ tiêu 170,000 +3000
Tỷ giá USD/VND 22,340 -40
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
07/16 1641 +9 +0.55 % 0 1645 1615 1630 48405
09/16 1668 +12 +0.72 % 0 1671 1640 1653 34314
11/16 1682 +14 +0.83 % 0 1684 1655 1664 14777
01/17 1695 +15 +0.88 % 0 1696 1670 1680 8134
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
07/16 127.1 +4.1 +3.23 % 29855 127.4 122.5 122.6 82541
09/16 129.05 +4.05 +3.14 % 15846 129.3 124.55 124.55 53656
12/16 131.55 +4 +3.04 % 6739 131.85 127.5 127.5 31243
03/17 134.2 +4 +2.98 % 2334 134.5 130.05 130.05 13998
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời