Giá cà phê hôm nay (05/10/2015)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,638 Trừ lùi: +60
Giá cà phêĐắk Lắk 35,600 0
Lâm Đồng 35,300 +100
Gia Lai 35,700 0
Đắk Nông 36,000 -100
Hồ tiêu 189,000 -3000
Tỷ giá USD/VND 22,445 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
11/15 1578 +22 +1.41 % 5820 1585 1562 1563
01/16 1583 +18 +1.15 % 3139 1590 1570 1570
03/16 1597 +17 +1.08 % 1168 1598 1585 1587
05/16 1616 +16 +1 % 323 1618 1602 1602
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
12/15 124.3 +3.55 +2.94 % 19627 125.25 119.35 121.25
03/16 127.35 +3.5 +2.83 % 4216 128.25 122.55 124.2
05/16 129.5 +3.55 +2.82 % 1044 130.1 125 126.3
07/16 131.3 +3.6 +2.82 % 938 131.85 126.8 128.05
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời