Giá cà phê hôm nay (04/07/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,715 Trừ lùi: -30
Đắk Lăk 37,600 -200
Lâm Đồng 37,200 -200
Gia Lai 37,600 -100
Đắk Nông 37,500 -300
Hồ tiêu 172,000 +1000
Tỷ giá USD/VND 22,270 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
07/16 1734 +46 +2.73 % 338 1734 1700 1708
09/16 1745 +28 +1.63 % 7366 1747 1720 1722
11/16 1758 +27 +1.56 % 2442 1760 1735 1739
01/17 1767 +27 +1.55 % 303 1769 1745 1749
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
07/16 144.85 +0.75 +0.52 % 15 145.5 143.45 143.45
09/16 146.4 +0.75 +0.51 % 20191 148 144.6 146
12/16 149.15 +0.85 +0.57 % 5057 150.5 147.45 148.5
03/17 151.65 +0.9 +0.6 % 1599 152.95 150 151.75
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời