Giá cà phê hôm nay (04/04/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,475 Trừ lùi: -10
Giá cà phêĐắk Lăk 33,100 +100
Lâm Đồng 32,800 +400
Gia Lai 33,000 +400
Đắk Nông 33,100 +600
Hồ tiêu 150,000 +2000
Tỷ giá USD/VND 22,255 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
05/16 1485 -16 -1.08 % 0 1512 1481 1510 59664
07/16 1519 -15 -0.99 % 0 1545 1513 1542 29655
09/16 1538 -17 -1.11 % 0 1565 1533 1561 17437
11/16 1553 -18 -1.16 % 0 1570 1550 1570 8616
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
05/16 127.25 -0.2 -0.16 % 25445 127.9 124.4 127.35 72184
07/16 129.35 -0.2 -0.15 % 12534 129.9 126.55 129.7 50008
09/16 131.05 -0.2 -0.15 % 4664 131.5 128.3 131.3 30420
12/16 132.8 -0.1 -0.08 % 2644 133.35 130 132.8 27165
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời