Giá cà phê hôm nay (03/10/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,914 Trừ lùi: -90
Đắk Lắk 41,900 0
Lâm Đồng 41,300 0
Gia Lai 42,200 +100
Đắk Nông 41,700 0
Hồ tiêu 147,000 +2000
Tỷ giá USD/VND 22,265 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
11/16 2004 -6 -0.3 % 6653 2007 1989 1999
01/16 2027 -5 -0.25 % 4901 2028 2011 2023
03/16 2036 -4 -0.2 % 1265 2037 2020 2030
05/17 2043 -4 -0.2 % 95 2043 2030 2035
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
12/16 151.55 +1.4 +0.93 % 19645 152.65 148.75 149.7
03/16 154.9 +1.4 +0.91 % 6024 155.9 152.2 153.15
05/16 156.7 +1.3 +0.84 % 2260 157.75 154.1 155.1
07/17 158.45 +1.3 +0.83 % 800 159.5 156 156.8
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời