Giá cà phê hôm nay (02/11/2015)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,703 Trừ lùi: +60
Giá cà phêĐắk Lắk 35,800 -200
Lâm Đồng 35,200 -400
Gia Lai 35,800 -200
Đắk Nông 35,800 -200
Hồ tiêu 186,000 -3000
Tỷ giá USD/VND 22,265 -15
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
11/15 1616 +50 +3.19 % 4094 1620 1565 1565
01/16 1643 +38 +2.37 % 16661 1647 1606 1608
03/16 1653 +37 +2.29 % 7552 1656 1615 1615
05/16 1672 +37 +2.26 % 2728 1675 1633 1633
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
12/15 120.95 +0.65 +0.54 % 14078 121.95 119.15 121.05
03/16 124.25 +0.6 +0.49 % 5908 125.25 122.5 124.4
05/16 126.3 +0.6 +0.48 % 1956 127.05 125.05 126.55
07/16 128.3 +0.65 +0.51 % 467 129 126.95 128.3
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời