Giá cà phê hôm nay (01/08/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,798 Trừ lùi: -50
Đắk Lắk 39,100 +300
Lâm Đồng 38,600 +100
Gia Lai 39,100 +200
Đắk Nông 39,000 +200
Hồ tiêu 163,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,260 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/16 1848 +35 +1.93 % 8499 1854 1810 1818
11/16 1871 +34 +1.85 % 3995 1876 1833 1839
01/16 1888 +34 +1.83 % 995 1888 1851 1859
03/17 1899 +33 +1.77 % 84 1899 1866 1866
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/16 146.2 +4.05 +2.85 % 22251 146.35 140.3 142.4
12/16 149.5 +4.15 +2.86 % 9991 149.65 143.55 145.7
03/16 152.4 +4.1 +2.76 % 3270 152.55 146.6 148.35
05/17 154.1 +4.05 +2.7 % 962 154.2 148.3 149.8
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời