Giá cà phê hôm nay (01/06/2015)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,680 Trừ lùi: +50
Giá cà phêĐắk Lăk 35,200 +200
Lâm Đồng 34,800 +200
Gia Lai 35,200 +200
Đắk Nông 35,300 +200
Hồ tiêu 182,000 0
Tỷ giá USD/VND 21,780 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
07/15 1632 0 0 % 0 1638 1621 1624 64786
09/15 1653 0 0 % 0 1658 1642 1646 40506
11/15 1672 0 0 % 0 1677 1665 1665 12800
01/16 1692 0 0 % 0 1699 1685 1686 10948
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
07/15 126.15 0 0 % 0 127.05 124.55 125.6 88008
09/15 128.6 0 0 % 0 129.4 127 128.25 45888
12/15 132.3 0 0 % 0 133 130.75 132.35 30556
03/16 135.9 0 0 % 0 136.4 134.65 135.35 12804
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Bài viết liên quan:

Trả lời