Giá cà phê hôm nay (01/02/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,407 Trừ lùi: 0
Giá cà phêĐắk Lăk 30,800 0
Lâm Đồng 30,500 0
Gia Lai 30,700 0
Đắk Nông 31,000 0
Hồ tiêu 161,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,165 -55
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/16 1382 -20 -1.43 % 7151 1407 1376 1401
05/16 1414 -18 -1.26 % 5298 1434 1409 1430
07/16 1443 -17 -1.16 % 1591 1463 1439 1457
09/16 1470 -15 -1.01 % 293 1484 1466 1483
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/16 116.35 -2.8 -2.35 % 21654 119.85 115.85 119.25
05/16 118.5 -2.8 -2.31 % 8101 121.9 118 121.2
07/16 120.25 -2.75 -2.24 % 3822 123.6 119.85 123.05
09/16 121.9 -2.7 -2.17 % 2223 125.1 121.55 124.75
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời