Phơi cà phê

Kể chuyện hạt cà phê Việt Nam

Cà phê là một trong những mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam. Nước ta rất có tiềm lực cạnh tranh vì thời tiết và các yếu tố môi trường lý tưởng, chi phí sản xuất thấp và năng suất thuộc hàng cao nhất thế giới. Năm 1857, người Pháp…

Đệ nhất xứ sở cà phê Brazil

Cà phê không phải là cây trồng bản địa của Châu Mỹ. Chuyện kể rằng khi Brazil còn là thuộc địa, người Bồ Đào Nha đã muốn trồng cà phê tại đây. Francisco de Melo Palheta được cử đi đến biên giới Guiana, Pháp với sứ mệnh hòa giải tranh chấp biên giới. Trên đường…