30/07: Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 35,1 – 36,0 triệu đồng/tấn

Sáng nay (30/7), giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, sau khi không đổi trong phiên hôm qua, đồng loạt tăng 200.000 – 300.000 đồng/tấn lên 35,1 – 36 triệu đồng/tấn.

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

thi-truong-ca-phe

Giá cà phê Robusta giao tại cảng TP.HCM giá FOB hôm nay tăng 13 USD/tấn từ 1.686 USD/tấn hôm qua lên 1.699 USD/tấn.

Giá cà phê trên thị trường ICE Futures Europe và giá trên sàn ICE New York đồng loạt tăng.

Thị trường London: Trên sàn ICE Futures Europe, nối tiếp phiên hôm qua, giá cà phê Robusta các kỳ hạn tiếp tục tăng 12-13 USD/tấn.

  • Kỳ hạn giao tháng 9/2015 giá tăng 12 USD/tấn lên 1.638 USD/tấn.
  • Kỳ hạn giao tháng 11/2015 giá tăng 13 USD/tấn lên 1.658 USD/tấn.
  • Kỳ hạn giao tháng 1/2016 giá tăng 12 USD/tấn lên 1.675 USD/tấn.
  • Kỳ hạn giao tháng 3/2016 giá tăng 12 USD/tấn lên 1.696 USD/tấn.

Thị trường New York: Cùng diễn biến với sàn ICE Futures Europe, giá cà phê Arabica các kỳ hạn trên sàn ICE New York đảo chiều tăng 1,9-2 cent/pound.

  • Kỳ hạn giao tháng 9/2015 giá tăng 1,9 cent/pound lên 122,15 cent/pound.
  • Kỳ hạn giao tháng 12/2015 giá tăng 2 cent/pound lên 125,25 cent/pound.
  • Kỳ hạn giao tháng 3/2016 giá tăng 2 cent/pound lên 128,75 cent/pound.
  • Kỳ hạn giao tháng 5/2016 giá tăng 1,95 cent/pound lên 130,9 cent/pound.

Chênh lệch giá giữa cà phê arabica và robusta (Ice9/Liffe9) tăng lên 47,85 cent/pound từ 46,49 cent/pound hôm qua.

Tồn kho cà phê Arabica chế biến ướt có chứng chỉ trên sàn New York hôm 29/7 giảm 1.025 bao xuống 2.105.273 bao.

Thị trường cà phê phục hồi cùng với đà phục hồi của đồng real của Brazil, nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời