26/06: Giá cà phê Tây Nguyên quay đầu giảm xuống 37,8 – 38,5 triệu đồng/tấn

Sáng nay (26/6), giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, trái với phiên hôm qua, quay đầu giảm 400.000 – 500.000 đồng/tấn xuống 37,8 – 38,5 triệu đồng/tấn.

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

gia-ca-phe-nhan

Giá cà phê Robusta giao tại cảng TP.HCM giá FOB hôm nay giảm 19 USD/tấn từ 1.864 USD/tấn hôm qua xuống 1.845 USD/tấn.

Giá cà phê trên thị trường ICE Futures Europe và giá trên sàn ICE New York diễn biến trái chiều.

Thị trường London: Trên sàn ICE Futures Europe, giá cà phê Robusta các kỳ hạn, trái với phiên hôm qua, đảo chiều giảm 19-23 USD/tấn.

  • Kỳ hạn giao tháng 7/2015 giá giảm 23 USD/tấn xuống 1.884 USD/tấn.
  • Kỳ hạn giao tháng 9/2015 giá giảm 19 USD/tấn xuống 1.799 USD/tấn.
  • Kỳ hạn giao tháng 11/2015 giá giảm 19 USD/tấn xuống 1.808 USD/tấn.
  • Kỳ hạn giao tháng 1/2016 giá giảm 19 USD/tấn xuống 1.819 USD/tấn.

Thị trường New York: Trái với diễn biến của sàn ICE Futures Europe, giá cà phê Arabica các kỳ hạn trên sàn ICE New York không đổi hoặc tiếp tục tăng 0,05 cent/pound.

  • Kỳ hạn giao tháng 7/2015 giá tăng 0,05 cent/pound lên 133,35 cent/pound.
  • Kỳ hạn giao tháng 9/2015 giá không đổi ơ 135,1 cent/pound.
  • Kỳ hạn giao tháng 12/2015 giá tăng 0,05 cent/pound lên 138,7 cent/pound.
  • Kỳ hạn giao tháng 3/2016 giá tăng 0,05 cent/pound lên 142,3 cent/pound.

Chênh lệch giá giữa cà phê arabica và robusta (Ice7/Liffe7) tăng lên 47,89 cent/pound từ 47,11 cent/pound hôm qua.

Tồn kho cà phê Arabica chế biến ướt có chứng chỉ trên sàn New York hôm 25/6 tăng 2.550 bao lên 2.146.256 bao.

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời