24/3: Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 38,3 – 39,2 triệu đồng/tấn

Sáng nay (24/3), giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng 400.000 đồng/tấn lên 38,3 – 39,2 triệu đồng/tấn.

gia-ca-phe

Giá cà phê Robusta giao tại cảng TP.HCM giá FOB hôm nay tăng 48 USD/tấn từ 1.730 USD USD/tấn cuối tuần qua lên 1.778 USD/tấn.

Giá cà phê trên thị trường ICE Futures Europe và ICE New York diễn biến trái chiều.

Thị trường London: Trên sàn ICE Futures Europe, giá cà phê Robusta các kỳ hạn, nối tiếp phiên cuối tuần qua, tiếp tục 17-18 USD/tấn.

  • Kỳ hạn giao tháng 3/2015 giá tăng 17 USD/tấn lên 1.813 USD/tấn.
  • Kỳ hạn giao tháng 5/2015 giá tăng 18 USD/tấn lên 1.838 USD/tấn.
  • Kỳ hạn giao tháng 7/2015 giá tăng 18 USD/tấn lên 1.864 USD/tấn.
  • Kỳ hạn giao tháng 9/2015 giá tăng 17 USD/tấn lên 1.890 USD/tấn.

Thị trường New York: Trái với diễn biến của sàn ICE Futures Europe, trên sàn ICE New York, giá cà phê Arabica các kỳ hạn đồng loạt giảm 1,5 cent/pound.

  • Kỳ hạn giao tháng 5/2015 giá giảm 1,5 cent/pound xuống 141,85 cent/pound.
  • Kỳ hạn giao tháng 7/2015 giá giảm 1,5 cent/pound xuống 145,15 cent/pound.
  • Kỳ hạn giao tháng 9/2015 giá giảm 1,5 cent/pound xuống 148,15 cent/pound.
  • Kỳ hạn giao tháng 12/2015 giá giảm 1,5 cent/pound xuống 152,15 cent/pound.

Chênh lệch giá giữa cà phê arabica và robusta (Ice5/Liffe5) giảm xuống 58,49 cent/pound từ 60,81 cent/pound cuối tuần qua, làm tăng mối quan tâm của các nhà rang xay đối với cà phê Robusta.

Tồn kho cà phê Arabica chế biến ướt có chứng chỉ trên sàn New York hôm 23/3 tăng mạnh 13.414 bao lên 2.297.136 bao.

Nguồn: gafin.vn

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Bài viết liên quan:

Trả lời