22/08: Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống còn 35,3 – 36,1 triệu đồng/tấn

Sáng nay (22/8), giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, nối tiếp phiên hôm qua, tiếp giảm 400.000 đồng/tấn xuống 35,3 – 36,1 triệu đồng/tấn, ghi nhận phiên thứ 3 giảm liên tiếp.

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Giá cà phê nguyên liệu tăng, hai ông lớn Starbucks và Smucker hành động.

Giá cà phê Robusta giao tại cảng TP.HCM giá FOB hôm nay giảm 20 USD/tấn từ 1.697 USD/tấn hôm qua xuống 1.677 USD/tấn.

Giá cà phê trên thị trường ICE Futures Europe và giá trên sàn ICE New York đồng loạt giảm.

Thị trường London: Trên sàn ICE Futures Europe, nối tiếp phiên hôm qua, giá cà phê Robusta các kỳ hạn tiếp tục giảm 20-26 USD/tấn, ghi nhận phiên thứ 3 giảm liên tiếp.

  • Kỳ hạn giao tháng 9/2015 giá giảm 20 USD/tấn xuống 1.619 USD/tấn.
  • Kỳ hạn giao tháng 11/2015 giá giảm 23 USD/tấn xuống 1.642 USD/tấn.
  • Kỳ hạn giao tháng 1/2016 giá giảm 24 USD/tấn xuống 1.659 USD/tấn.
  • Kỳ hạn giao tháng 3/2016 giá giảm 26 USD/tấn xuống 1.678 USD/tấn.

Thị trường New York: Cùng diễn biến với sàn ICE Futures Europe, giá cà phê Arabica các kỳ hạn trên sàn ICE New York giảm 5,75-6 cent/pound.

  • Kỳ hạn giao tháng 9/2015 giá giảm 5,75 cent/pound xuống 121,9 cent/pound.
  • Kỳ hạn giao tháng 12/2015 giá giảm 6 cent/pound xuống 126,45 cent/pound.
  • Kỳ hạn giao tháng 3/2016 giá giảm 5,95 cent/pound xuống 130 cent/pound.
  • Kỳ hạn giao tháng 5/2016 giá giảm 5,9 cent/pound xuống 132,2 cent/pound.

Chênh lệch giá giữa cà phê arabica và robusta (Ice9/Liffe9) giảm xuống 48,46 cent/pound so với 53,30 cent/pound hôm qua.

Tồn kho cà phê Arabica chế biến ướt có chứng chỉ trên sàn New York hôm 21/7 tăng 2.590 bao lên 2.086.492 bao.

Những cơn mưa tại Brazil đúng thời điểm ra hoa của vụ cà phê năm tới gia tăng áp lực đối với giá cà phê Arabica. Cả tuần giá cà phê Arabica trên sàn New York giảm hơn 10%.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta phần nào được hỗ trợ khi nông dân Việt Nam tiếp tục trữ hàng và hạn chế bán ra.

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời