20/08: Giá cà phê Tây Nguyên quay đầu giảm xuống 37,9 – 38,6 triệu đồng/tấn

Hôm nay (20/8), giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, trái với phiên hôm qua, quay đầu giảm 100.000 đồng/tấn xuống 37,9 – 38,6 triệu đồng/tấn.

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

gia-ca-phe

Giá cà phê Robusta giao tại cảng TP.HCM giá FOB hôm nay giảm 3 USD từ 1.734 USD/tấn hôm qua xuống 1.731 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta trên thị trường ICE Futures Europe và giá Arabica trên sàn ICE New York diễn biến trái chiều.

Thị trường London: Trên sàn ICE Futures Europe, trái với phiên hôm qua, giá cà phê Robusta các kỳ hạn đảo chiều giảm 3-6 USD/tấn.

  • Kỳ hạn giao tháng 9/2016 giá giảm 3 USD/tấn xuống 1.786 USD/tấn;
  • Kỳ hạn giao tháng 11/2016 giá giảm 6 USD/tấn xuống 1.817 USD/tấn;
  • Kỳ hạn giao tháng 01/2017 giá giảm 3 USD/tấn xuống 1.841 USD/tấn;
  • Kỳ hạn giao tháng 3/2017 giá giảm 3 USD/tấn xuống 1.854 USD/tấn.

Thị trường New York: Trái với diễn biến của sàn London, giá cà phê Arabica các kỳ hạn trên sàn ICE New York tiếp tục tăng 0,15-0,65 cent/pound.

  • Kỳ hạn giao tháng 9/2016 giá tăng 0,65 cent/pound lên 138,8 cent/pound;
  • Kỳ hạn giao tháng 12/2016 giá tăng 0,15 cent/pound lên 141,6 cent/pound;
  • Kỳ hạn giao tháng 3/2017 giá tăng 0,25 cent/pound lên 144,8 cent/pound;
  • Kỳ hạn giao tháng 5/2017 giá tăng 0,35 cent/pound lên 146,75 cent/pound.

Hợp tác xã cà phê lớn nhất Brazil Cooxupe vừa đưa ra dự đoán đáng chú ý là sản lượng Arabica của nước này niên vụ tới sẽ giảm 11,9-15,5% so với 37-38 triệu bao năm nay, chủ yếu do sương giá, khô hạn.

Bên cạnh đó, cũng có tin nhiều nông dân cà phê Việt Nam đang chuyển trồng hồ tiêu, do vậy, sản lượng Robusta vụ tới được dự đoán giảm 10% xuống 25 triệu bao, trong đó Robusta 23,7 triệu bao và Arabica 1,3 triệu bao.

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời